Budowa domu pasywnego

Dom pasywny, niejednokrotnie mylony z domem energooszczędnym, wznoszony jest zgodnie ze standardami budowlanymi, mającymi zapewnić zminimalizowanie zużycia energii. Innowacyjność tej metody prowadzi do tak dużej redukcji zapotrzebowania na ciepło w stosunku do domów tradycyjnych, czy nawet energooszczędnych, że nie stosuje się w nich popularnych systemów grzewczych, a jedynie dogrzewa powietrze wentylacyjne.

Budownictwo pasywne

Obecnie budowa nowego domu jest dużo bardziej opłacalna, niż przystosowanie domu już istniejącego do standardów domu pasywnego. Projekt takiego budynku musi spełniać ściśle określone normy, wyznaczane przez Instytut Budownictwa Pasywnego (PHI Darmstadt). Przede wszystkim ściany budynku cechować powinna duża bezwładność cieplna, która umożliwia utrzymanie stabilnej temperatury we wnętrzu.

zabytkowa nieruchomośc

Dobra lokalizacja

Wśród ogólnych czynników, jakie należy brać pod uwagę projektując tego rodzaju nieruchomość, jest między innymi lokalizacja. Najlepszym wyborem będzie działka nieocieniona oraz zwrócenie budynku w stronę południową. Od strony północnej osłonięcie budynku drzewami lub naturalnymi wzniesieniami także ma wpływ na utrzymanie ciepła w domu. Ściany muszą być bardzo dobrze zaizolowane, a warstwa materiałów nie powinna być cieńsza niż 30 centymetrów. Doskonale nadaje się do tego wełna mineralna i styropian. Poszczególne elementy domu powinny wykazywać dużą akumulację ciepła. Dzięki temu tymczasowy brak słońca czy nastanie nocy nie spowodują obniżenia temperatury w pomieszczeniach.

Jakość materiałów

Budując w tym standardzie nie należy też oszczędzać na jakości okien, a rozmiar dobrać odpowiednio dla danego projektu. Niezbędne jest zastosowanie potrójnych szyb, specjalnych ram, które można szczelnie osadzić w murze. Nie bez znaczenia jest sama technologia montażu stolarki okiennej, która powinna wyeliminować tak zwane mostki termiczne. W tego rodzaju budowlach stosuje się także wysokiej jakości wentylację mechaniczną, która jest niezbędna do odzyskiwania ciepła. Dla ewentualnej konieczności dogrzania wnętrza instaluje się dodatkowe źródła ciepła, np. kocioł niskiej mocy zasilany gazem lub olejem opałowym czy pompę ciepła. W budynkach pasywnych wykorzystuje się także wymienniki gruntowe, które gwarantują pozyskanie chłodu latem i odzyskiwanie ciepła zimą.

Materiały stosowane do budowy domu pasywnego powinny charakteryzować się niskim współczynnikiem przenikalności cieplnej. Obecnie ich wybór na rynku jest coraz większy, a ceny coraz przystępniejsze. Szacuje się, że koszt budowy takiego domu przewyższy koszt budowy domu tradycyjnego o około 10-30%, jednak biorąc pod uwagę minimalizację kosztów związanych ze zużyciem energii, które są kilkukrotnie niższe niż w przypadku eksploatacji domów tradycyjnych, nadłożona kwota zwróci się w przeciągu kilku lat.

Czas budowy

Czas realizacji takiego projektu może być nieco dłuższy niż w przypadku tradycyjnych budowli, ponieważ w odróżnieniu od nich wymaga szczególnej precyzji w instalacji poszczególnych elementów, i aby spełniał swoją funkcję, nie może być mowy o żadnych uchybieniach czy wadliwym wykończeniu.